Spre sfârşitul anului 2022 a plecat dintre noi, după o lungă suferinţă, Conf. dr. Monica Ienciu, excelent psihiatru, persoană admirată şi iubită de toţi cei care au cunoscut-o. După terminarea studiilor la Universitatea de Medicină din Timişoara şi după formarea ca psihiatru, a activat, începând cu anul 1990, în cadrul Clinicii de Psihiatrie din Timişoara, ca asistent, şef de lucrări şi conferenţiar, fiind un adevărat ferment viu şi centru de coeziune pentru toate tipurile de activităţi: didactice, de cercetare, de organizare a manifestărilor ştiinţifice, de întruniri colegiale, schimburi de informaţii şi de idei etc. A fost un psihiatru informat şi competent, mult căutată, iubită şi respectată de pacienţi, căreia mulţi colegi i-au cerut şi de la care au primit la nevoie sprijin. Doamna conf. dr. Monica Ienciu a iniţiat şi susţinut în zona de vest a României formările în terapia comportamental-cognitivă şi terapia sistemică familială, a tradus şi implementat, în premieră în ţara noastră, o serie de instrumente standardizate de investigare şi cercetare, mai ales în domeniul psihozelor, şi a iniţiat şi condus cercetări semnificative în domeniul schizofreniei şi al patologiei schizoafective. Ca membru fondator al Asociaţiei Mondiale de Studiu al Primului Episod de Psihoză – care a luat fiinţă la Amsterdam –, a animat organizarea în România, la Timişoara, a multor reuniuni ştiinţifice internaţionale importante în acest domeniu, la care au luat parte, la invitaţia sa, personalităţi eminente. Organizarea programelor de reabilitare psihosocială a psihoticilor a fost, de asemenea, o premieră în ţara noastră, la fel şi studiile şi cărţile pe care le-a publicat în această direcţie. Simpozioanele Danubiene de Psihiatrie au fost un alt domeniu în care s-a implicat constant, fiind vicepreşedintă a acestei asociaţii şi organizând două din manifestările sale la Timişoara.

Pentru toţi cei care au cunoscut-o, rămâne un model de onestitate, probitate profesională şi ştiinţifică, decenţă, civilizaţie, bun-simţ şi colegialitate.

Prof. dr. Mircea Lăzărescu