Sănătatea mintală, privită până nu demult ca o ramură „sensibilă“ a sănătății publice, a fost în centrul dezvoltării unui cadru legislativ având la bază doi piloni importanți: protecția pacientului și protecția întregii populații. 
Având în vedere dezvoltarea cunoscută de sănătatea mintală de-a lungul timpului în România, cadrul legislativ a evoluat pornind de la Decretul 313 din 1980 și a continuat cu Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu normele, modificările și completările ulterioare.

1. Identificați, vă rog, în tabelul cu litere, câteva dintre cuvintele-cheie din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002: pacient, drepturi, consimțământ, confidențialitate, voluntar, nevoluntar, recuperare, reabilitare, protecție, îngrijire. 
 
Picture1


2. Orice persoană care suferă de o tulburare psihică beneficiază de toate drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale recunoscute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum și în alte convenţii și tratate internaţionale în materie, la care România a aderat sau este parte. Având în vedere cadrul legislativ actual și Legea nr. 46/2003, actualizată în 2016, privind drepturile pacientului, vă rog să alegeți informațiile corecte din tabelul următor.
 
labirinth

3. Progresele terapiei medicamentoase actuale re­prezintă rezultatul unor eforturi susţinute, constante și intense în domeniile cercetării fun­da­men­tale și cercetării clinice. Înaintea in­tro­du­cerii pe piață a unui medicament nou, acesta trebuie să parcurgă câteva etape ale studiilor de cercetare preclinică (studii efectuate pe animale de laborator) și clinică (fazele I, II, III, IV). Studiile de fază I re­prezintă prima administrare la om și evaluează si­gu­ranța și toleranța medicamentului. Studiile de fa­ză II precizează eficacitatea optimală și efectele se­­cundare frecvente. Doar 30% din medicamente trec de primele două etape. Studiile de fază III sunt de mare amploare și evaluează eficacitatea pro­du­­sului prin studii extinse, randomizate. După ce me­dicația a fost introdusă pe piață, prin studiile de fază IV se pot stabili noi indicații terapeutice, efecte pe termen lung și se pot identifica efecte adverse nou apărute.
În România, studiile clinice sunt efectuate în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și impun aprobarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Pentru introducerea pe piață a unui medicament nou este necesară aprobarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Vă rog să descoperiți drumul unui medicament parcurs prin labirint până la introducerea sa pe piață
 
poza skepsys1
 
Psihiatru_3_2016 TIPAR-45