Universităţile de Medicină Veterinară din Iaşi şi Cluj-Napoca au decis ca, în acest an, admiterea pentru studiile de licenţă să se facă în baza notelor obţinute la Bacalaureat.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a eliminat taxa de înscriere la admiterea din iulie 2020.  Astfel, studenţii vor fi scutiţi de la plata taxei de înscriere, în anii trecuţi, valoarea acesteia fiind stabilită la 150 de lei, pe domeniu.

Universitatea a decis eliminarea testului grilă de la Facultatea de Medicină Veterinară. Aşadar, admiterea la toate domeniile facultăţilor USAMV se va face exclusiv pe baza notelor de la Bacalaureat. Concret, este vorba de nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română - 50% şi nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului - 50%.

Conform calendarului, în perioada 13 – 24 iulie 2020, se va desfăşura înscrierea candidaţilor pentru Admiterea la licenţă, din sesiunea iulie 2020, la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie şi Management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie şi Medicină veterinară.

În aceeaşi perioadă, 13 – 24 iulie 2020, se va desfăşura înscrierea pentru Învăţământul la Distanţă (ID), la domeniile Agronomie, Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Horticultură şi Zootehnie.

În perioada 6 – 20 iulie 2020, se va desfăşura înscrierea pentru masterat, la domeniile Agronomie, Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Biologie, Horticultură şi Zootehnie.

Numărul total de locuri solicitate Ministerului Educaţiei şi Cercetării de către USAMV Iaşi este de 1315, dintre care 850 locuri sunt finanţate de la buget.

USAMV Iaşi oferă posibilitatea candidaţilor de a se înscrie şi online, pe platforma http://admitere.uaiasi.ro/.

Admitere la USAMV Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează înscrierile pentru studiile de licenţă şi de masterat pentru anul academic 2020- 2021, în perioada 7 iulie – 1 octombrie 2020, la cele 5 facultăţi ale Universităţii - Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

La nivel de licenţă, înscrierea candidaţilor va fi continuă, începând cu data de 7 iulie 2020 şi până la 1 octombrie 2020. Ierarhizarea candidaţilor şi declararea statusului de admis/respins/în aşteptare se va face săptămânal şi va fi urmată de semnarea online sau on-site a contractelor de studii.

Înscrierea la concursul de admitere se va realiza online prin completarea unui formular tip, accesibil pe site-ul admiterii, iar, dacă condiţiile de siguranţă naţionale permit, se va realiza şi în campus, în lunile iulie şi septembrie, în sălile special amenajate; în luna august admiterea se va face doar online.

La programul de studii Medicină Veterinară, linia de studiu română, se elimină examenul grilă. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă va fi luată în considerare doar media de la Bacalaureat.

Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domeniu de licenţă, se găseşte la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro/

La nivel de master, înscrierea candidaţilor va fi continuă, începând cu data de 7 iulie 2020 şi până la 1 octombrie 2020; ierarhizarea candidaţilor şi declararea statusului de admis/respins/în aşteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea online sau on-site a contractelor de studii.

Înscrierea la concursul de admitere se va realiza online, prin completarea unui formular tip, accesibil pe site-ul admiterii, iar, dacă condiţiile de siguranţă naţionale permit, se va realiza şi în campus în lunile iulie şi septembrie, în sălile special amenajate; în luna august admiterea se va face doar online.

Certificatul lingvistic pentru masterele desfăşurate în limbi străine se va depune la dosar, până în 5 octombrie 2020. Se va elimina certificatul de competenţă lingvistică la examenul de admitere la programe de master desfăşurate în limba română.

Proba de examinare (test grilă/interviu/eseu) la master se va face online pe platforma Google Meet cu înregistrare audio-video, conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs. Calendarul şi programarea vor fi publice pe site-ul admiterii în cadrul unei secţiuni dedicate acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi vor semna Contractul de studii cu USAMV Cluj- Napoca, online.

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere sesiunea 2020 vor depune la secretariatele facultăţilor actele în original, până în 5 octombrie 2020.

Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domenii, precum şi alte informaţii privind Admiterea 2020 se găsesc la adresa: http://admitere.usamvcluj.ro