Camera Deputaţilor a adoptat, în unanimitate, un proiect de lege care prevede ca, în vederea prevenirii şi tratării tulburărilor psihice asociate sarcinii şi naşterii, pacientele asigurate să beneficieze de servicii de evaluare psihologică şi consiliere psihologică.


Propunerea legislativă completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, informează Agerpres.

Potrivit proiectului, între serviciile de sănătate publică specifice se vor afla şi serviciile prenatale şi postnatale, precum şi serviciile de consiliere psihologică postnatală.

Asiguraţii vor avea dreptul să beneficieze de servicii de consiliere psihologică, în limita bugetului aprobat.

Serviciile de consiliere psihologică postnatală acordate în cadrul unităţilor sanitare de specialitate ori unităţilor sanitare care au în structură secţii/compartimente de obstetrică-ginecologie sunt incluse între serviciile care nu sunt decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată, după caz, de asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse.

Actul normativ reglementează şi condiţii privind ocuparea posturilor de conducere în Direcţiile de sănătate publică. Astfel, prin excepţie, „în vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, biologie, biochimie şi să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor”.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest act normativ.

Ginecologia (1)