Decontarea serviciilor se face pe baza raportărilor ulterioare atunci când Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) nu funcţionează, informează un comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Decontarea serviciilor medicale efectuate se va face pe baza raportărilor ulterioare, iar, în situaţia în care vor exista probleme legate de decontarea vreunui serviciu, acestea se pot soluţiona prin dialog între furnizorul respectiv de servicii medicale şi casa cu care acesta se află în contract, conform unei proceduri deja reglementate de actele normative în vigoare”, se mai arată în comunicat.

CNAS mai precizează că, pentru intervalul de timp în care platforma informatică a fost declarată indisponibilă, se face derogare de la regula transmiterii serviciului efectuat în interval de trei zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, urmând ca transmiterea către PIAS să se poată efectua până la termenul de raportare a întregii activităţi pe luna iulie 2019, după încheierea acestei luni. Acest termen este diferenţiat pe categorii de furnizori de servicii medicale.

Potrivit CNAS, în situaţia în care medicul nu poate stabili calitatea de asigurat a unui pacient, cadrul medical are posibilitatea de a solicita clarificări (telefonic sau prin e-mail) casei de asigurări de sănătate cu care se află în contract.

CNAS subliniază că serviciile necesare în situaţiile de urgenţă medicală sunt incluse în pachetul minimal şi se acordă atât persoanelor asigurate, cât şi celor neasigurate: „Prin urmare, toţi pacienţii pot şi trebuie să fie îngrijiţi, oricare ar fi situaţia sistemului informatic”.

Mai multe detalii aici: https://bit.ly/2XThXHi.