Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) atrage atenţia reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) asupra necesităţii de a asigura o finanţare adecvată pentru spitale, în scopul realizării unei îngrijiri medicale de calitate pentru pacienţi.


Finanţarea corespunzătoare a spitalelor este extrem de importantă, se arată pe pagina de Facebook a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti. În Capitală, la fel ca în celelalte centre universitare de medicină din ţară, medicii se confruntă cu cazuri complexe, cu patologii grave, care necesită o expertiză medicală avansată, dar şi fonduri adecvate.

Fără finanţare corespunzătoare, spitalele se luptă cu o serie de probleme, printre care lipsa echipamentelor şi a tratamentelor necesare, care au impact direct asupra îngrijirii pacienţilor.

„Este esenţial să recunoaştem că sunt probleme în privinţa finanţării spitalelor şi să se acţioneze pentru acordarea unei alocări financiare corecte. Spitalele asigură îngrijirea medicală pentru o gamă variată de afecţiuni şi necesităţi medicale. O finanţare deficitară induce ca o consecinţă directă lipsa fondurilor necesare achiziţiei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie sau aparatură medicală, iar fără acestea actul medical nu se poate realiza corespunzător. Putem înţelege că resursele financiare sunt limitate, dar vă rugăm să respectaţi alocarea resurselor în funcţie de nivelul de asistenţă pe care îl oferă spitalele bucureştene, precum şi cele din alte judeţe unde sunt centre universitare de medicină, având în vedere că aceste unităţi medicale sunt capăt de linie pentru cazuri grave, situaţie care nu se regăseşte în plata cazurilor pe care o are în acest moment CNAS”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.  

Plata serviciilor medicale este mult sub valoarea costului real al acestora şi face ca spitalele mari, care tratează cazurile dificile, să fie în situaţii limită atunci când vorbim de achiziţia de medicamente şi materiale sanitare.

„Este important să precizăm că valoarea la care se realizează decontarea serviciilor medicale necesită schimbări majore. Consider că este şi de datoria mea, în calitate de preşedinte al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, să atrag atenţia asupra acestei probleme cunoscute. Finanţarea corespunzătoare a spitalelor necesită suplimentarea fondurilor în funcţie de gradul de complexitate a cazurilor şi a nivelului de asistenţă medicală oferit de fiecare unitate medicală, pe criterii de performaţă reală”, a adăugat prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

CMMB mai solicită reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să acţioneze prompt şi hotărât în direcţia asigurării la timp a plăţilor către spitale, dar şi a asigurării sumelor optime pentru decontarea tratamentului pacienţilor prin programele de sănătate.


Medic