Până pe 16 iulie are loc procesul de înscriere la concursul de admitere, sesiunea iulie 2021, organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti (UMFCD). Candidaţii au la dispoziţie o platformă de înscriere online.


Platforma de înscriere poate fi accesată aici .

Candidaţii care au nelămuriri pot consulta ghidul orientativ sau pot urmări un material video, publicate pe site-ul Universităţii. După validarea înscrierii, platforma va genera o legitimaţie de concurs.

Alte informaţii utile legate de Concursul de Admitere pot fi găsite şi în Metodologia proprie – U.M.F „Carol Davila” din Bucuresti, publicată pe site.

Înscrierea  candidaţilor şi depunerea documentelor obligatorii, scanate în format PDF, se va face exclusiv online, pe platforma dedicată, subliniază organizatorii.

Achitarea taxei de participare la concurs se va face tot prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăţi online integrat.

Pentru confirmarea locului, în vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a depune la secretariatele facultăţilor documentele în original, conform calendarului ce va fi anunţat.

Candidaţii vor încărca pe platforma pentru înscriere următoarele acte:

 • Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicaţie;
 • Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 • Certificatul de naştere;
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2020-2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.C. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României); 
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de Disciplina de Limbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba română);
 • Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 • Fotografie color tip buletin;
 • Dovada achitării taxei de înscriere;
 • Documentele obligatorii pentru candidaţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare (diploma de licenţă sau diploma echivalentă, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite);
 • Documentele doveditoare în functie de categoria de candidaţi: candidat olimpic (act doveditor, respectiv diploma de olimpic), candidat pe locuri pentru rromi (act doveditor), candidat absolvent din centre de plasament (act doveditor), candidat absolvent de liceu din mediu rural (act doveditor).                 

Programul de lucru pentru validarea înscrierilor online este:

 • Joi 8 iulie, între orele 9.00 – 16.00
 • Vineri 9 iulie, între orele 9.00 – 16.00
 • Luni 12 iulie, între orele 9.00 – 16.00
 • Marţi 13 iulie, între orele 9.00 – 16.00
 • Miercuri 14 iulie, între orele 9.00 – 16.00
 • Joi 15 iulie, între orele 9.00 – 16.00
 • Vineri 16 iulie, între orele 9.00 – 16.00 (se vor face doar validările finale, pentru candidaţii cu înscrieri online nevalidate).Pediatru