Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, numărul persoanelor care suferă de o formă de demenţă, la nivel mondial, se va dubla în următorii 20 de ani – de la 50 de milioane, în 2018, la 82 de milioane în 2030. Dublarea numărului de cazuri va continua, în 2050 ajungând la un număr de 152 de milioane de persoane care suferă de o formă de demenţă.

În acest context, Societatea Română de Sprijin a Vârstnicilor şi a Suferinzilor cu Afecţiuni de tip Alzheimer şi Asociaţia Habilitas – Centru de Resurse şi Formare Profesională au lansat proiectul „Sănătatea mintală – prioritate pe agenda publică!”. Proiectul cofinanţat din Fondul Social European va avea o durată de 16 luni (31 octombrie 2018 – 27 februarie 2020) şi urmăreşte formularea şi promovarea de politici alternative la Legea sănătăţii mintale, cu accent pe demenţe.
 

Impactul global al demeţei
Impactul global al demeţei

Principalele activităţi şi rezultate vizate în cadrul proiectului sunt:

• elaborarea unei metodologii şi a unui raport de evaluare a politicilor publice în

domeniul sănătăţii mintale;

• crearea unui Centru de Dialog Social care să consolideze conlucrarea dintre ONG-uri, parteneri sociali şi autorităţile publice din domeniul sănătăţii mintale şi cel socio-medical;

• participarea activă a 150 de persoane la 5 ateliere de lucru regionale (Bucureşti, Braşov, Cluj, Iaşi, Timişoara), în vederea creşterii implicării acestora în formularea şi îmbunătăţirea politicilor publice din domeniul sănătăţii mintale;

• organizarea, la Braşov, a unui Forum de dialog social, cu participarea a 40 de persoane din cele 150 informate în cadrul atelierelor de lucru;

• lansarea unei platforme online de dialog social care va permite interacţiunea între ONG-uri, parteneri sociali, autorităţi publice şi alte persoane interesate şi semnalarea de probleme şi soluţii în domeniul sănătăţii mintale;

• organizarea de sesiuni de instruire pentru îmbunătăţirea capacităţii de a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice a 72 de reprezentanţi provenind din 52 de ONG-uri şi două sindicate/patronate;

• organizarea unei vizite de studiu în Scoţia la care vor participa 12 persoane din cele 72 instruite, în vederea transferului şi adaptării de bune practici europene în

formularea de politici publice;

• elaborarea şi promovarea unei politici publice alternative la Legea sănătăţii mintale, pe baza documentelor elaborate în cadrul consultarilor publice, al sesiunilor de instruire şi a unui Plan de Acţiune.

Valoarea totală a proiectului este de 931,980.95 lei, din care 913,341.33 lei reprezintă valoarea cofinanţării asigurate de UE şi a finanţării naţionale, iar 18,639.62 lei, contribuţia proprie.