Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii s-au întâlnit, din nou, cu reprezentanţii medicilor care nu au reuşit să ocupe un loc în rezidenţiat în urma sesiunii suplimentare a concursului din 14 mai 2023. Aceştia solicită suplimentarea locurilor pentru candidaţii care au obţinut un punctaj peste 484.


Ministerul Sănătăţii va analiza cererea şi va păstra legătura cu absolvenţii, astfel încât să fie identificate soluţii care să ofere posibilitatea instruirii corespunzătoare şi menţinerea calităţii pregătirii, se subliniază într-un comunicat

În data de 14 mai , Ministerul Sănătăţii a organizat, împreună cu universităţile de medicină şi farmacie, o sesiune extraordinară suplimentară a concursului de admitere în rezidenţiat pentru 628 de locuri rămase vacante în sesiunea din noiembrie 2022, pentru a veni în sprijinul tinerilor medici, se reaminteşte într-o informare a ministerului de resort.

„Buna pregătire a tinerilor medici admişi în rezidenţiat este esenţială pentru asigurarea asistenţei medicale de calitate. Acesta este scopul procesului de selecţie prin concurs”, se precizează.

La concurs s-au înscris 962 de candidaţi care şi-au asumat, în momentul înscrierii, prin metodologia de concurs (Metodologia aprobată prin ordin al Miniştrilor Sănătăţii şi Educaţiei şi publicată în Monitorul Oficial nr. 689 / 3879 / 2023) că vor concura pentru ocuparea locurilor rămase neocupate în sesiunea din toamna anului 2022 (628 de locuri/posturi).

În urma concursului, 863 de candidaţi au obţinut peste punctajul minim care face posibilă admiterea, respectiv, 60% din nota cea mai mare obţinută în această sesiune, adică punctaje între 484 şi 807. Potrivit art. 24 din metodologia de concurs „candidaţii care se clasează în afara numărului de locuri/posturi publicate la concurs sunt declaraţi respinşi”, punctajul minim de 60% fiind necesar, dar nu suficient pentru ocuparea unui loc sau post.

Ultimul candidat care a ales un loc dintre cele 628 a avut punctajul de 529. În ultimii 7 ani, punctajele minime cu care s-au ocupat locuri la sesiunile din toamnă a concursului de rezidenţiat au fost situate în intervalul 559-567, respectiv, 565 în sesiunea din noiembrie 2022.

În urma repartiţiei şi a ocupării tuturor locurilor şi posturilor scoase la concurs, 208 candidaţi au fost declaraţi respinşi, conform regulamentului de concurs. Aceştia au obţinut punctaje între 484 şi 528, fiind situaţi mult sub media punctajelor minime cu care s-au ocupat locuri şi posturi la sesiunile ordinare ale concursului din toţi anii precedenţi.

„Menţionăm că dintre aceştia, numai 29% au vârste cuprinse între 25 - 30 de ani, fiind absolvenţi ale ultimelor 5 promoţii ale Facultăţilor de Medicină. Restul au vârste de peste 30 de ani şi chiar peste 50 de ani (14%). Nu este vorba despre medici rezidenţi, ci despre absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină care nu au reuşit să devină rezidenţi după terminarea studiilor medicale”, se mai arată în informarea ministerului.

Ginecologia (1)