Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.


Şeful statului arată, în cererea de reexaminare, că această lege vizează aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 şi, respectiv, completarea conţinutului normativ cu noi reglementări referitoare la componenţa şi modul de alegere a membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale medicilor şi a consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, dar că unele dintre soluţiile legislative cuprinse în actul normativ, în forma adoptată de Parlament, sunt de natură să contravină principiului securităţii raporturilor juridice, putând genera discriminări între categoriile de membri ale aceleiaşi profesii. Motiv pentru care se impune reanalizarea de către Parlament a acestui act normativ, informrează Agerpres.

Preşedintele Iohannis precizează că legea prevede că „alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialităţi medicale după cum urmează: a) specialităţi medicale; b) specialităţi chirurgicale; c) specialităţi paraclinice; d) medicină de familie”, context în care semnalează că, potrivit pct. 16 din Anexa nr. I.1.1 a Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, medicina de familie constituie specialitate medicală.

El spune că textul este de natură să creeze confuzie în aplicare pentru destinatarii normei, deoarece nu se poate stabili dacă alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial cu specialitatea medicină de familie se face în baza lit. a) sau în baza lit. d), ori în baza ambelor prevederi legale. Şeful statului invocă şi dispoziţiile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit cărora textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce, iar forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.

Preşedintele Iohannis apreciază că prevederea conform căreia alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialităţi medicale nu ţine cont de existenţa unei alte categorii de membri ai Colegiului Medicilor din România, respectiv medicii cu competenţe limitate, care, deşi au calitatea de membri în Colegiu, vor fi privaţi de dreptul de a alege şi de a fi ales, întrucât aceştia nu figurează încadraţi în grupa specialităţilor medicale stabilite de Nomenclatorul de specialităţi medicale.

Şeful statului critică şi prevederea potrivit căreia „pentru colegiile teritoriale pe raza cărora funcţionează unităţi medicale în care îşi desfăşoară stagiul de pregătire profesională medici rezidenţi, în luna octombrie a fiecărui an, aceştia îşi vor alege un reprezentant. Alegerile se organizează de către colegiul teritorial pe parcursul a două zile”.

„Neaplicând acelaşi criteriu de alegere şi reprezentare în consiliu, în funcţie de numărul de membri dintr-o grupă medicală, considerăm că norma poate conduce la crearea unui regim juridic distinct pentru medicii rezidenţi, aceştia urmând a alege un «reprezentant» în Consiliu al cărui statut nu este clar determinat”, se arată în cererea de reexaminare.
Alergologia