Pregătirea medicilor rezidenţi se va defăşura în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate. Acest lucru se va face prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, se arată într-o ordonanţă de urgenţă adoptată de Guvern, la socilitarea Ministerului Sănătăţii.

Concret, asta înseamnă că rezidenţii vor putea fi pregătiţi şi în spitale care nu au medici-profesori la universităţile de Medicină.

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern vine să modifice şi să  completeze Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea Rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Conform documentului, pregătirea în Rezidenţiat se va defăşura în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare şi unităţi medico-militare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie, sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale.

De asemenea, pregătirea în Rezidenţiat se va putea desfăşura şi în cadrul unităţilor sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condiţiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor şi condiţiilor de pregătire în rezidenţiat, aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Actul normativ adoptat mai stabileşte reglementări privind coordonatorii de program în rezidenţiat, responsabilii de formare, drepturile şi obligaţiile ce revin unităţilor sanitare, dar şi rezidenţilor.

„Am reuşit ca, într-un timp record, să organizăm în bune condiţii concursul de intrare în Rezidenţiat şi să salvăm o generaţie de specialişti în condiţiile în care înregistrăm o lipsă a resursei umane în sistemul sanitar. Prin reglementările de astăzi, eliminăm inechităţile existente, elaborând cadrul legal care dă posibilitatea formării unui număr mai mare de specialişti atât în sistemul public, cât şi în unităţi sanitare private şi instituţii de învăţământ superior particulare, acreditate, care îndeplinesc toate condiţiile de pregătire. Astfel, toţi cei care au obţinut la concurs peste 60% din punctajul pe domeniu, vor intra în pregătire. Avem înregistrat un record privind numărul de rezidenţi pe care-l vom pregăti. Estimăm 7159 de rezidenţi, în România şi sperăm ca efectele să se vadă în câţiva ani. Sunt primele măsuri concrete pe care le luăm pentru a stopa criza resursei umane calificată din domeniul medical. Am reuşit acest lucru în condiţiile în care anul acesta s-a înregistrat un record de participare la Rezidenţiat. Asta înseamnă că ne pasă de următoarele generaţii care ne vor înlocui”, a spus Victor Costache, ministrul Sănătăţii.

Astfel, faţă de cele 3.960 de locuri alocate domeniului medicină generală au fost identificate soluţii pentru ca peste 900 de tineri care  au obţinut punctaj minim de promovare  şi care nu puteau fi încadraţi în sistemul actual de formare aferent medicilor rezidenţi  să intre, suplimentar, în pregătire. În prezent, se lucrează şi pentru integrarea celor din domeniul medicină dentară şi farmacie.

Ministerul Sănătăţii anunţă că, pentru a nu exista disfuncţionalităţi în comunicare, între cei promovaţi la Rezidenţiat şi Centrul de Resurse Umane din Sănătatea Publică (CRUSP), unitatea aflată în subordinea MS şi care se ocupă de repartizarea pe specialităţi a noilor medici rezidenţi, se va forma un grup suport. Acesta va fi alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţii celor admişi, astfel încât părţile să lucreze împreună şi transparent în vederea integrării tuturor celor care au obţinut peste 60% din punctajul pe ţară, pe domeniu.

Rolul grupului va fi acela de îndrumare, tocmai ca noii medici rezidenţi să aibă toate informaţiile necesare unor opţiuni clare, mai ales că suplimentarea locurilor de intrare în Rezidenţiat, prin creşterea numărului de unităţi medicale, în care se poate efectua pregătirea de specialitate, ar putea crea confuzii. Suplimentar, Ministerul Sănătăţii pune la dispoziţie o adresă de e-mail, special creată pentru cei care doresc consultanţă cu privire la alegerea locului, unde îşi vor definitiva pregătirea de specialitate, precum şi un număr special de telefon. La CRUSP, va exista, până în luna februarie, anul viitor, un birou dedicat acestor informări şi consultări.