De-a lungul timpului, rolurile farmacistului au evoluat, de la prepararea şi distribuirea de medicamente la cea de expert în echipe multidisciplinare din cercetare, industrie, educaţie şi îngrijire a sănătăţii. Este evident că responsabilităţile specifice fiecărei arii de activitate farmaceutică necesită o informare extinsă şi permanent actualizată a seturilor de cunoştinţe, competenţe, abilităţi şi atitudini dobândite în cursul pregătirii formale (universitare) şi, ulterior, prin intermediul formelor de Educaţie Farmaceutică Continuă (EFC), implicit prin ceea ce definim ca Dezvoltare Profesională Continuă (DPC).

Cele două concepte menţionate anterior s-au cristalizat şi au fost aduse în discuţie în interiorul forurilor profesionale în urmă cu mulţi ani, având uşoare diferenţe de conotaţie, dar în acelaşi timp susţinându-se reciproc în definirea scopului lor, şi anume „menţinerea, dezvoltarea şi extinderea sistematică a cunoştinţelor profesionale, competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite pentru a asigura competenţa continuă ca profesionist de-a lungul carierei”.

În cazul profesiei noastre, nevoia de educaţie farmaceutică continuă este cu atât mai necesară, cu cât evoluţiile rapide din domeniul farmaceutic şi al îngrijirii sănătăţii (apariţia de noi medicamente sau tehnologii farmaceutice, dezvoltarea unor abordări terapeutice şi metode de diagnostic, oferirea de servicii farmaceutice avansate etc.) o impun.

Faptul că Educaţia Farmaceutică Continuă este reglementată de Legea exercitării profesiei de farmacist şi că programele EFC sunt iniţiate, promovate, organizate şi creditate de Colegiul Naţional al Farmaciştilor din România (CNF) garantează calitatea profesional-ştiinţifică a acestora şi oferă cadrul unei formări profesionale multifaţetate sau ţintite pe un anumit domeniu de interes.

Consultând oferta de manifestări ştiinţifice creditate de CNF incluse în Programul Naţional de Educaţie Farmaceutică Continuă pentru anul 2023, remarc că există o agendă bogată de evenimente ştiinţifice lunare organizate de furnizorii acreditaţi, precum şi varietatea temelor adresate farmaciştilor. Cu alte cuvinte, farmaciştii au destule prilejuri de a dobândi noi cunoştinţe şi de a-şi spori cu succes „zestrea” profesională în acest an.