„Dacă toţi cei care predau sau scriu despre medicină şi-ar dovedi spusele cu fapte, una peste alta mai puţine lucruri false se vor spune.”
De methodo medendi, Galenus din Pergam (129-216), probabil cel mai mare clinician al Antichităţii

Sunt puţine date disponibile privind asocierea dintre nivelul plasmatic al proteinei Tau şi declinul cognitiv (NEJM JW Neurol Nov 2017 and JAMA Neurol 2017; 74:1073). Cercetătorii au analizat trei loturi de pacienţi din Framingham Heart Study şi au căutat asocierea dintre nivelul plasmatic al Tau şi (1) incidenţa demenţei de orice cauză şi a demenţei Alzheimer (n=1453; vârsta medie: 75 de ani); (2) performanţa cognitivă şi volumul hipocampului (n=3238; vârsta medie: 58 de ani); şi (3) rezultatul autopsiilor (n=42; vârsta medie la deces: 82 de ani). 
Dintre cei 1453 de pacienţi urmăriţi longitudinal, 134 au făcut demenţă, inclusiv Alzheimer (105). Fiecare creştere a deviaţiei standard (DS) în logaritmul nivelului plasmatic al Tau s-a asociat cu creşterea cu 29% a riscului pentru orice fel de demenţă şi cu creşterea cu 35% a riscului de demenţă Alzheimer. Cei cu nivelul plasmatic al Tau peste pragul medianei de 4,09 pg/ml au avut un risc cu 62% mai mare pentru demenţa de orice cauză şi cu 76% pentru demenţa Alzheimer decât cei sub acest prag.
În analiza transversală, nivelul plasmatic total mai ridicat de Tau s-a corelat cu performanţe mai slabe la memoria episodică, raţionamentul verbal, abilităţi spaţiale, viteza de procesare şi funcţii executive şi cu un volum mai mic al hipocampului la RMN. La autopsie, nivelul plasmatic total mai ridicat de Tau s-a asociat cu încărcătură mai mare de ghemuri neu­rofibrilare în lobul temporal medial şi mai multe microinfarcturi. Într-un studiu de confirmare pe o cohortă de 367 de pacienţi, nivelul plasmatic Tau s-a corelat mai slab cu nivelul cerebrospinal total de Tau şi s-a asociat cu creşterea semnificativă a riscului de demenţă Alzheimer.

Galenus dice:

Principalul merit al acestui studiu este folosirea atât a analizei longitudinale, cât şi a celei transversale, împreu­nă cu testarea neuropsihologică, neuroimagistică şi cu datele de autopsie, la o cohortă populaţională bine definită. Rezultatele recomandă nivelul plasmatic total al Tau ca biomarker neinvaziv pentru demenţă, mai ales pentru viitoarele studii clinice.