Prezentul număr al revistei Practica Veterinară.ro vine în întâmpinarea nevoilor de completare și diversificare a informației în domeniul patologiei animalelor de companie, pe o piață a serviciilor veterinare în plină expansiune. Totodată, acestea survin pe un substrat al apariției și implementării unor noi și extrem de punctuale metode de abordare clinico-diagnostică și terapeutică a afecțiunilor în sfera de competență a clinicienilor specializați în domeniul asistenței animalelor de companie, și acestea în continuă diversificare și mărire a ariei de aplicabilitate și interes.
Pe scena evenimentelor profesionale şi științifice din medicina animalelor de companie urcă, prin teme de actualitate, și Forumul Practica Veterinară.ro, care reu­­nește specialiști din țara noastră, de no­­to­rie­tate în domeniul lor de activitate, având drept scop prezentarea unor elemente cu caracter de noutate pentru implementare.
Domeniile abordate sunt axate pe teme de imagistică veterinară, medicină internă, terapeutică, tulburări de reproducere, chirurgie, parazitologie, biologie moleculară și boli infecțioase.
Aceste inițiative și demersuri au ca principală dominantă responsabilizarea în preluarea și abordarea actului medical veterinar, implementarea unor tehnici, proceduri şi protocoale în cazuistica uzuală și cea cu grad ridicat de dificultate, alături de o pledoarie continuă pentru situarea în palierul eticii și deontologiei profesionale.
Analiza sintetică și sectorială a evenimentelor profesional-științifice desfășurate la noi în țară în ultimii ani relevă o reducere a prezenței și implicării specialiștilor veterinari autohtoni, ceea ce denotă o posibilă criză de autoritate profesională a specialiștilor din domeniul clinicii animalelor de companie. Acest bilanț pledează pentru solicitarea și implicarea mai mult a elitei profesionale și a corpului specialiștilor din domeniile de actualitate din țara noastră.