Lumea este în continuă schimbare, iar globalizarea devine, tot mai frecvent, cuvântul de ordine în toate mediile profesionale veterinare.
Presiunea timpului, care devine tot mai comprimat și mai accelerat, progresele ştiințifice și tehnice, care sunt tot mai rapide, alături de „noul” care pătrunde instant, în forme și număr din ce în ce mai mare, sunt provocări la care medicul veterinar este supus constant și progresiv.
În acest context, medicul veterinar, indiferent de domeniul de specialitate în care activează, trebuie să facă față clienților, al căror nivel de informare şi expectanță și ale căror valori s-au schimbat.
Pe aceste noi coordonate, apare imperiozitatea de a-şi adapta şi îmbunătăți know-how-ul, aptitudinile profesionale şi comportamental-relaționale, într-un mediu social şi economic instabil, dinamic şi... nesigur.
Viitorul, care în urmă cu 15-20 de ani părea sigur pentru decenii, acum este de la zi la zi tot mai nesigur şi impredictibil.
În fața acestui mediu profesional provocator şi a situațiilor potențial demotivante este important să valorizăm şi să reflectăm analitic asupra dominantelor ce caracterizează profesia medicală veterinară astăzi şi asupra contextului în care evoluează, pentru a ne pregăti şi crea viitorul, mai degrabă decât să ne supunem acestuia.

Prof. univ. dr. Mario Codreanu
Coordonator