Primul examen naţional de dietetician autorizat, organizat sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR), va avea loc la Cluj-Napoca la data de 21 mai.


Concursul va fi organizat conform Legii 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea, funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, se arată într-un comunicat.

Examenul naţional de dietetician autorizat se va organiza în centrul universitar Cluj-Napoca şi în alte patru centre universitare cu program de studiu de licenţă Nutriţie şi Dietetică şi anume: Târgu Mureş, Iaşi, Timişoara şi Suceava. Examenul se desfăşoară după o metodologie şi tematică comune la nivel naţional, iar bibliografia şi subiectele sunt elaborate de către comisia de examen stabilită în fiecare centru teritorial.

Acest examen naţional reprezintă un moment important în reglementarea profesiei de dietetician şi încununează peste zece ani de eforturi comune ale asociaţiilor profesionale de dieteticieni (ADR şi AROND), alături de instituţiile de învăţământ superior care formează, începând cu anul 2008, specialişti în nutriţie şi dietetică.

Pentru înscrierea la examenul naţional de dietetician autorizat, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerinţe:

  • deţinerea diplomei de licenţă în specializarea nutriţie şi dietetică, eliberată de o instituţie de învăţământ superior, acreditată în România, cu o durată de minimum 3 ani, pe domeniul sănătate (180 credite);
  • deţinerea unei diplome de masterat în domeniul nutriţiei şi dieteticii (120 credite) - sau să facă dovada efectuării unui an de practică în domeniul specializării, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în normele metodologice.

Promovarea acestui examen reprezintă ultima etapă în vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de dietetician, care se va elibera ulterior de către Colegiul Dieteticienilor din Romania.

Profesia de nutriţionist-dietetician este recunoscută în România de către Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii şi cuprinsă în COR la grupa de bază 2265, nivelul 4 de instruire (studii superioare). Conform COR, dieteticienii şi nutriţioniştii evaluează, planifică şi implementează programe pentru a spori impactul benefic al alimentelor şi al nutriţiei asupra sănătăţii umane.

Programul de studii de licenţă „Nutriţie şi Dietetică” este inclus în oferta de studii a Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, începând cu anul 2008.

„UMF „Iuliu Haţieganu” este prima universitate din Romania care a propus şi a înfiinţat această specializare. Programul de studiu oferă o formare multidisciplinară, adaptată cerinţelor pieţei muncii şi este acreditat ARACIS în limba română, cursurile fiind finalizate cu o diplomă de licenţă în Nutriţie şi Dietetică”, se precizează în comunicat.

Calendarul examenului naţional de dietetician autorizat este următorul:

  • 7 mai – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi;
  • 15 mai – Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş;
  • 20 mai – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara;
  • 21 mai – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca;
  • 22 mai – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava.

Informaţii cu privire la desfăşurarea examenului naţional de dietetician autorizat în centrul universitar Cluj-Napoca pot fi găsite aici.

 


Psihiatru (2)