Ajutorul financiar în valoare de 700 de lei, acordat în luna iulie pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei, prin punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.74/02.06.2022, nu reprezintă venit din pensie sau din indemnizaţie socială şi nu va fi luat în calcul la stabilirea plafonului de compensare cu 90% a prescripţiilor medicale.


Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reaminteşte, într-un comunicat, că în scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici, începând cu data de 1 ianuarie 2022 pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţii sociale până la 1.429 lei pe lună, inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, beneficiază de compensare cu 90% pentru medicamente.

Medicamentele trebuie să fie din sublista B, cuprinsă în Lista de medicamente compensate şi gratuite aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 720/2008, a căror valoare  la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei/lună.

Finanţarea se asigură în proporţie de 50% din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi, respectiv, de 40% prin transferuri de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sănătăţii.

 Farmacist