În urma negocierilor dintre reprezentanţii Federaţiei Sanitas şi cei ai Ministerului Sănătăţii, purtate la data de 16 februarie 2022, s-a obţinut pentru o nouă categorie de profesionişti, moaşele, dreptul de a participa la concursurile de ocupare a funcţiei de director de îngrijiri în instituţiile din sistemul sanitar.


Ministrul Sănătăţii a semnat pe data de 11 martie a.c. actul normativ de completare a Ordinului M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, se arată pe pagina de Facebook a Federaţiei Sanitas.

„Până în prezent, aveau acest drept numai asistenţii medicali generalişti, principali absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire şi cu cel puţin doi ani vechime”, se mai precizează în postare.

 

Ginecologia (1)