Medicii sunt tot mai interesaţi de aspectele legislative care le afectează activitatea profesională, întrucât actele normative emise de autorităţile competente aduc frecvent schimbări care le pot influenţa semnificativ profesia.

Am abordat acest subiect cu avocatul Dan Minoiu, Managing Associate în cadrul casei de avocatură Muşat & Asociaţii, parteneri ai primului eveniment MedicHub de etică şi conformitate în domeniul medical, Forumul Etica, ce va avea loc în data de 26 septembrie în Bucureşti, la Hotel Capital Plaza. 

 

Asistenţă juridică şi implementarea soluţiilor

 

Ce le oferă Departamentul de Drept Farmaceutic şi Medical al firmei Muşat & Asociaţii specialiştilor din domeniul sănătăţii?

Muşat & Asociaţii oferă asistenţă juridică spitalelor, cabinetelor medicale, companiilor farmaceutice şi medicilor în legătură cu diverse probleme din activitatea acestora. Rolul unui avocat specializat în drept medical este, pe de o parte, de a analiza şi de a explica problemele care rezultă din legislaţia actuală şi, pe de altă parte, de a identifica soluţii pentru realizarea proiectelor şi pentru atingerea obiectivelor clienţilor noştri în condiţiile permise de reglementările în vigoare. Atunci când asistăm medicii şi alţi clienţi care activează în domeniul medical, avem o abordare pluridisciplinară. În primul rând, analizăm actele normative aplicabile fiecărei situaţii concrete, în funcţie de modalitatea de exercitare a profesiei medicale, fie că vorbim de spital privat sau public, clinică medicală sau cabinet medical. În al doilea rând, identificăm potenţialele probleme de natură fiscală care ar putea fi incidente. Departamentul nostru de Drept Fiscal analizează în mod frecvent contractele şi interacţiunile dintre medici şi diverşi colaboratori şi angajatori, în funcţie de „pălăria” sub care medicul îşi desfăşoară activitatea – salariat, PFI, PFA, cabinet medical sau societate comercială. De asemenea, ne uităm la riscurile de natură penală şi la eventualele probleme de conformitate, punând accentul pe conflictul de interese, incompatibilităţi si alte interdicţii şi limitări care rezultă din lege. În acelaşi timp, semnalăm problemele ce ţin de dreptul muncii, dreptul concurenţei, de prelucrarea datelor cu caracter personal, de proprietate intelectuală şi alte aspecte importante, în funcţie de fiecare caz în parte. Facem o analiză a dispoziţiilor legale pentru a le explica clienţilor limitele în care pot acţiona, apoi identificăm soluţiile sau alternativele cu diferite grade de risc, încercând să minimizăm riscurile şi, pe cât se poate, să le înlăturăm. Riscurile pot rezulta din interpretări ale prevederilor legale, din aspecte contradictorii sau necorelate din legislaţie. Spre exemplu, mergând pe o anumită cale, poţi respecta întru totul legislaţia fiscală, însă te poţi confrunta cu alte probleme de conformitate. Un avocat experimentat ajută clientul să identifice şi să implementeze soluţia care să asigure respectarea tuturor reglementărilor aplicabile, ţinând cont şi de poziţia autorităţilor în cazuri similare.
 

Medicii pot participa gratuit la Forumul Etica, pe baza înscrierii, în limita locurilor disponibile: bit.ly/30KSmxA

 

Cunoaşterea legii, o obligaţie

 

Reuşiţi să vorbiţi cu medicii pe limba lor?

Eu cred că vorbim pe limba medicilor şi spun asta pentru că avocaţii din Departamentul de Drept Farmaceutic şi Medical al Muşat & Asociaţii lucrează de peste 20 de ani cu toţi actorii importanţi care activează în sistemul medical. De-a lungul anilor am fost implicaţi în numeroase proiecte de referinţă din sectorul medical, atât pe partea de consultanţă, cât şi pe partea de litigii. Experienţa acumulată ne permite să oferim într-un timp foarte scurt informaţii utile medicului care e interesat să ştie mai multe.

Cum procedaţi?

Pe de o parte, facem o analiză lunară a tuturor actelor normative emise în domeniul sănătăţii. Cunoaşterea legii nu este o opţiune, ci o obligaţie. Medicul este acum o adevărată corporaţie, indiferent dacă îşi exercită profesia ca PFI, cabinet medical sau în alt mod, şi trebuie îndrumat să ia deciziile corecte. Iar aici venim noi, cu experienţa noastră. Îi spunem la ce să fie atent, pentru că legislaţia lasă loc de interpretări şi sunt multe cazuri în care nu îţi poţi da seama dacă greşeşti sau nu. Necunoaşterea legii nu înlătură răspunderea pentru faptele neconforme, întrucât, potrivit principiului „nemo censetur ignorare legem”, nicio persoană nu se poate prevala de faptul că nu a cunoscut o normă care era incidentă. Legea este aplicabilă tuturor şi medicul trebuie să fie la curent cu ultimele modificări legislative. În acest domeniu sunt mii de pagini de legislaţie, iar avocaţii specializaţi te pot ajuta să identifici dispoziţiile legale de interes, în contextul în care activitatea medicală este foarte atent analizată de multe autorităţi, inclusiv de Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de Sănătate Publică, Consiliul Concurenţei, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dar şi de organele de cercetare penală. În urma miilor de ore de analiză a actelor normative, le putem spune clienţilor noştri ce este important şi pe ce să pună accentul.

 

Îmbunătăţirea cadrului legislativ

 

Puteţi informa toată comunitatea medicală?

Nu e rolul nostru să informăm toată piaţa medicală, dar prin conferinţele organizate de noi şi adresate medicilor oferim cadrul prin care putem dezbate problemele şi soluţiile care rezultă din reglementările în vigoare, dar şi recomandările de lege ferenda (soluţii de reglementare care se preconizează sau se recomandă a fi adoptate de legiuitor). Ne uităm la modurile prin care cadrul legislativ ar putea fi îmbunătăţit, clarificat, pentru a aduce mai multă coerenţă cu privire la anumite proceduri şi pentru a elimina dispoziţii contradictorii. Soluţiile de lege ferenda sunt analizate, de obicei, de fiecare asociaţie medicală în parte, iar aceste asociaţii au juriştii lor, de multe ori sunt profesionişti foarte buni, iar noi putem veni cu experienţa noastră şi cu valoare adăugată în proiectele în care suntem implicaţi.

Puteţi semnala autorităţilor anumite neclarităţi din lege?

Avocaţii lucrează numai în numele clienţilor lor. Nu suntem o autoritate publică, noi semnalăm problema şi o discutăm cu clientul nostru, iar dacă acesta doreşte, putem merge mai departe, să formulăm un punct de vedere sau obiecţiuni în timpul procedurii de transparenţă decizională care precede emiterea unui act normativ, sau putem formula o contestaţie pentru anularea unui act normativ. Suntem tot mai des abordaţi de medici care observă că anumite acte normative le limitează activitatea profesională şi ar dori să înţeleagă motivul şi potenţialele soluţii, precum obţinerea unor certificări suplimentare sau echivalări.

Practic, cum vă informaţi clienţii?

Le trimitem clienţilor informări legislative lunare, însoţite de scurte explicaţii, iar anume chestiuni de interes sunt discutate cu ei chiar în ziua în care devin publice, deoarece de multe ori există un anumit termen în care se poate contesta sau se poate formula un punct de vedere şi atunci este în interesul lor să ia o decizie rapidă. Noi îi putem sprijini cu asistenţa juridică necesară pentru redactarea unui punct de vedere sau îi putem reprezenta în faţa autorităţilor şi instanţelor în legătură cu subiectele de interes.

 

Primul eveniment de etică medicală

 

Veţi discuta aceste aspecte şi la Forumul de etică?

În cadrul Forumului, vom aduce informaţii noi cu privire la cadrul legal în care medicii îşi desfăşoară activitatea – în domeniul public sau privat, ca PFI, PFA, proprietar de cabinet – şi în legătură cu modul în care interacţionează cu angajatorul, cu pacientul, cu colaboratori şi parteneri de afaceri. Gândiţi-vă la un medic ca la o corporaţie care are tot felul de obligaţii de conformitate. Apoi vom discuta despre conflicte de interese care apar în desfăşurarea activităţii profesionale, incompatibilităţi, despre modul în care medicii participă la evenimente medicale ştiinţifice, educaţionale, cum sunt sponsorizaţi, despre felul în care încheie contracte, care sunt limitele, care sunt ultimele modificări şi care este abordarea autorităţilor în acest domeniu. Avem în vedere acte normative emise de Ministerul Sănătăţii, reglementări fiscale, dar şi studii efectuate de Consiliul Concurenţei, care a analizat cu atenţie sectorul medical şi farmaceutic. Apoi vom vorbi despre modul în care medicul îşi declară veniturile, sponsorizările primite şi vom intra puţin pe partea de răspundere civilă şi malpraxis, dar fără să insistăm foarte mult. Pe partea de penal, colegii mei vor dezbate anumite situaţii concrete întâlnite în practică, pentru ca publicul să înţeleagă modalitatea prin care o autoritate din domeniul penal poate să interpreteze anumite activităţi sau interacţiuni.
 

** Interviu realizat de dr. Mariana Minea pentru ziarul Viaţa Medicală