Ministerul Sănătăţii organizează un concurs pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - SUUB, din reţeaua proprie a Ministerului de resort.


Concursul va avea loc la sediul SUUB din Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, Bucureşti, Sala Amfiteatrul Mare,  în perioada 8 -28 iulie 2021, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului. Selecţia se va face în două etape:

1. Etapa eliminatorie, de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care se va desfăşura în data 9 iulie 2021;

2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura pe baza temelor – cadru, în data de 23 iulie 2021, ora 10.00.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Serviciul Resurse Umane, până la data de 8 iulie 2021, ora 12.00, prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Calendarul de desfăşurare a concursului este următorul:

 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi –  între 7-9 iunie 2021, în intervalul orar 12.00 – 15.00.
 • Termenul limită de înscriere a candidaţilor: până la data de 8 iulie 2021, ora 12.00;
 • Verificarea dosarelor candidaţilor -  9 iulie 2021, ora 10.00;
 • Afişarea listei candidaţilor admişi -  9 iulie 2021,  ora 15.00;
 • Depunerea contestaţiilor faţă de rezultatele de verificare a dosarelor -  până cel târziu la data de 12 iulie 2021, ora 15.00;
 • Soluţionarea contestaţiilor – cel tarziu până la data de 13 iulie 2021, ora 14.00
 • Afişarea rezultatelor contestaţiilor – 13 iulie 2021, ora 15.00;
 • Afişarea pe site-ul unităţii a proiectelor de management ale candidaţilor admişi –  16 iulie 2021, ora 15.00;
 • Susţinerea publică a proiectului de management – 23 iulie 2021, incepând cu ora 10.00;
 • Afişarea rezultatelor – 24 iulie 2021, ora 11.00;
 • Depunerea contestaţiilor – până cel tărziu la data de 27 iulie 2021, ora 12.00;
 • Soluţionarea contestaţiilor – 28 iulie 2021 ora 10.00;
 • Afişarea rezultatelor finale –  28 iulie 2021, ora 12.00.

Condiţiile de participare pot fi consultate aici.

 

Medic