Ministerul Sănătăţii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri din domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unităţilor medicale publice şi private. Conform documentului, personalul din cadrul unităţilor cu paturi publice şi private are obligaţia să prezinte un certificat digital UE privind COVID-19, în vederea desfăşurării activităţii.


Certificatul, se arată într-un comunicat, trebuie să ateste că posesorul îndeplineşte una din următoarele condiţii:

  • e vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2, cu 10 zile de la finalizarea schemei complete;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  • deţine rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, efectuat în condiţiile stabilite prin Ordin al ministrului Sănătăţii.

„Vrem să promovăm actul normativ în regim de urgenţă. Aceste măsuri sunt necesare în contextul epidemiologic actual, cu o creştere importantă a numărului de cazuri, când trebuie asigurată siguranţa pacienţilor, dar şi a personalului medical. Sistemul medical, prin excelenţă, se bazează pe ştiinţă, inovaţie şi tehnologie, în care un loc important îl deţin vaccinurile”, a declarat Cseke Attila, ministrul Sănătăţii.

Personalul din cadrul unităţilor publice care nu prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 va suporta costurile privind testarea, excepţie făcând categoria de personal care face dovada unor afecţiuni care reprezintă contraindicaţie de la vaccinare, caz în care costurile de testare vor fi suportate de către angajator.

Pentru unităţile private, costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 vor fi suportate, conform procedurilor stabilite în cadrul instituţiei, fie de către angajaţi, fie de către angajator.

În cazul în care angajatul dintr-o unitate medicală nu prezintă certificatul digital UE privind COVID-19, se reglementează suspendarea de drept, pe o perioadă de 30 de zile, a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea. După cele 30 de zile de suspendare, contractul încetează de drept.

Pentru personalul din unităţile private care cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea.

În unităţile publice, măsura încetării contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea personalul este necesară pentru a crea posibilitatea încadrării pe acele posturi a altor persoane, în vederea asigurării continuităţii activităţii, ţinând cont de faptul că în unităţile respective numărul total al posturilor este limitat prin acte normative.

Responsabilitatea pentru a asigura aplicarea acestor măsuri revine conducerii unităţilor publice şi private.

Nerespectarea acestor obligaţii de către conducătorul unităţii respective reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată de către personalul împuternicit din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat.

 

Medic