Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne anunţă vineri că la nivelul Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti s-a înfiinţat Compartimentul Suport COVID-19, în cadrul UPU (la nivel de secţie). Acesta este prevăzut cu 200 posturi (medici specialişti/rezidenţi), într-una din specialităţile: anestezie terapie intensivă (ATI), medicină de urgenţă, epidemiologie, radiologie - imagistică medicală, boli infecţioase, pneumologie, pe funcţii de personal contractual.


Potrivit unui comunicat de presă transmis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, ocuparea posturilor la Spitalul de Urgenţă „Pro. Dr. Dimitrie Gerota”, subordonat Direcţiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, se realizează fără concurs, pe o durată determinată (6 luni, cu posibilitatea de prelungire), de medici care au promovat examenul de specialitate şi care nu au posturi asigurate, respectiv de către medici rezidenţi anul IV-V. Ulterior, medicii vor fi detaşaţi prin Ordin al Secretarului de Stat, Şef al DSU, acolo unde vor fi identificate nevoi şi vor contribui astfel la asigurarea asistenţei medicale de specialitate pacienţilor COVID-19.

În comunicat se mai arată că medicii beneficiază la încadrare de sporul Unităţii de Primiri Urgenţe, iar în cazul detaşării, de sporul conform specialităţii respective, de indemnizaţia de detaşare (50% din salariul de încadrare) şi de diurna zilnică (2% din salariul de încadrare). Înainte de încetarea angajării la Spitalul MAI,  medicii se vor putea transfera, fără concurs, pe posturi vacante în specialitatea respectivă, din sistemul sanitar public.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de încadrare sunt:

- cerere tip, adresată directorului general al spitalului (conform modelului ataşat)

- curriculum vitae, modelul Europass

- copia actului de identitate

- copii ale documentelor de studii

- adeverinţă medicală care să cuprindă antecedentele medicale personale, inclusiv cele psihice, eliberată de către medicul de familie

Documentele de mai-sus vor fi trimise în format electronic, către Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Urgenţă „Prof. Dr. D. Gerota” Bucureşti, la adresele de email spital.gerota@mai.gov.ro şi dgmum-anunturi@dsu.mai.gov.ro, urmând ca documentele în original să fie prezentate la încadrare pentru conformitate.

Modelul de cerere îl găsiţi aici