Statele din Uniunea Europeană vor recunoaşte automat diplomele româneşti de asistent medical generalist obţinute înainte de aderarea României la UE, în cazul celor care au urmat programul de revalorizare organizat în scopul alinierii la criteriile minime de formare prevăzute de Comisia Europeană, arată Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei.


„La 12 februarie, s-a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce priveşte recunoaşterea calificărilor profesionale ale asistenţilor medicali generalişti formaţi în România în baza căreia celelalte state membre ale UE vor recunoaşte diplomele româneşti obţinute înainte de 1 ianuarie 2007 de asistenţii medicali generalişti care au urmat ulterior programul de revalorizare”, informează reprezentanţii Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), citaţi de Agerpres.

În urma demersurilor susţinute pe lângă Comisia Europeană de către autorităţile române, instituţiile UE au modificat legislaţia europeană existentă privind recunoaşterea calificărilor profesionale, astfel încât asistenţii medicali generalişti care au urmat programul de revalorizare din 2014 până în 2020 să poată dobândi, în oricare din statele membre ale UE, recunoaşterea diplomelor şi certificatelor pe care le-au obţinut în România înainte de data aderării.

„Acţiunile autorităţilor române au început în anul 2012 la momentul revizuirii generale a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, când s-a solicitat includerea în cuprinsul Directivei şi a diplomelor de asistent medical generalist emise de instituţii de învăţământ din România anterior datei aderării la Uniunea Europeană. Pentru recunoaşterea acestor calificări, titularii au urmat un program de revalorizare care a fost elaborat împreună cu experţii Comisiei Europene şi ai statelor membre şi, ulterior, în baza raportului din 2020 al Comisiei Europene privind rezultatele acestuia, s-a decis recunoaşterea automată a acestor diplome”, arată CNRED.

De la momentul intrării în vigoare a Directivei (UE) 2024/505, statele membre trebuie să adopte, într-un an, normele naţionale de transpunere, pentru a implementa efectiv dispoziţiile acesteia.

 
Pediatru