Indicaţii terapeutice

Trulicity este indicat la adulţi cu diabet zaharat de tip 2 pentru îmbunătăţirea controlului glicemic sub formă de:

Monoterapie. Când numai dieta şi exerciţiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienţi pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenţei tolerabilităţii sau a prezenţei contraindicaţiilor.

Terapie combinată. În combinaţie cu alte medicamente hipoglicemiante, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta şi exerciţiile fizice, nu asigură un control glicemic adecvat.

Mecanism de acţiune

Dulaglutida este un agonist al receptorilor pentru peptidul 1 glucagon-like (GLP-1). Molecula este alcătuită din două lanţuri identice cu legătură disulfidică, fiecare conţinând o secvenţă modificată analogă GLP-1 uman care are o legătură covalentă printr-un element de legătură de tip peptidă mică, cu un fragment (Fc) de lanţ greu de imunoglobulină G4 (IgG4) umană modificată. Porţiunea analogă GLP-1 a dulaglutid are caracter omolog în proporţie de aproximativ 90% cu GLP-1 nativ uman (7-37). GLP-1 nativ are un timp de înjumătăţire plasmatică de 1,5-2 minute din cauza degradării de către DPP-4 şi a eliminării renale. Spre deosebire de GLP-1 nativ, dulaglutida este rezistentă la degradarea de către DPP-4 şi are o dimensiune mare care încetineşte absorbţia şi reduce eliminarea pe cale renală. Aceste caracteristici de proiectare duc la o formulare solubilă şi un timp crescut de înjumătăţire plasmatică de 4,7 zile, care o face adecvată pentru administrarea subcutanată o dată pe săptămână. În plus, molecula de dulaglutidă a fost concepută astfel încât să se prevină răspunsul imun dependent de receptorul Fcg şi să i se reducă potenţialul imunogen.

Dulaglutida evidenţiază o serie de acţiuni antihiperglicemice ale GLP-1. În prezenţa unor concentraţii crescute ale glucozei, dulaglutida determină creşterea nivelurilor intracelulare ale AMP ciclic (AMPc) în celulele beta-pancreatice, ducând la eliberarea de insulină. Dulaglutida suprimă secreţia de glucagon, fiind ştiut faptul că la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 acesta prezintă niveluri inadecvat crescute. Concentraţiile mai mici de glucagon duc la scăderea producţiei hepatice de glucoză. De asemenea, dulaglutida încetineşte evacuarea gastrică.

Efecte farmacodinamice

Dulaglutida îmbunătăţeşte controlul glicemic prin efecte susţinute de scădere a concentraţiilor de glucoză à jeun, preprandiale şi post-prandiale la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 începând după prima doză de dulaglutidă administrată şi persistă pe durata intervalului de administrare, o dată pe săptămână.

Produsul conţine o entitate chimică nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Trulicity prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Imbruvica este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu limfom cu celule de mantă (LCM) recidivant sau refractar.

Imbruvica este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie limfocitară cronică (LLC) cărora li s-a administrat cel puţin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie în prezenţa deleţiei 17 p sau a mutaţiei TP53 la pacienţii la care chimioimunoterapia nu este indicată.

Mecanism de acţiune

Ibrutinib este o moleculă mică, inhibitor potent al tirozin-kinazei Bruton (BTK). Ibrutinib formează o legătură covalentă cu un rest de cisteină (Cys 481) în situsul activ BTK, ceea ce conduce la inhibarea susţinută a activităţii enzimatice a BTK. BTK, un membru al familiei Tec-kinazei, este o importantă moleculă de semnalizare a căilor receptorului celulelor B (BCR) şi ale receptorilor citokinici.

Calea BCR este implicată în patogeneza mai multor afecţiuni maligne ale celulelor B, inclusiv în LCM, limfomul difuz cu celule B mari (DLBCL), limfomul folicular şi LLC.

Rolul esenţial al BTK de semnalizare la suprafaţa receptorilor celulelor B are ca rezultat activarea căilor necesare pentru traficul celulelor B, chemotaxie şi adeziune.

Studiile preclinice au demonstrat că ibrutinib inhibă eficient proliferarea celulelor B maligne şi supravieţuirea in vivo, precum şi migrarea celulelor şi adeziunea substratului in vitro

Produsul conţine o entitate chimică nouă, care are desemnare orfană (pentru boli rare) şi a fost autorizat prin procedura centralizată de EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Imbruvica prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Vargatef este indicat, în asociere cu docetaxel, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu neoplasm pulmonar non-microcelular (NPNM) avansat local, metastatic sau recurent local, cu histologie tumorală de adenocarcinom, după chimioterapia de primă linie.

Mecanism de acţiune

Nintedanib este un inhibitor triplu al angiokinazei, care blochează activitatea kinazică a receptorilor factorului de creştere endotelial vascular (VEGFR/RFCEV 1-3), a receptorilor factorului de creştere derivat din plachetele sangvine (PDGFR a şi b) şi a receptorilor factorului de creştere fibroblastic (FGFR 1-3).

Nintedanib se leagă competitiv de situsul de legare al adenozin trifosfat (ATP) al acestor receptori şi blochează semnalizarea intracelulară, de importanţă fundamentală pentru proliferarea şi supravieţuirea celulelor endoteliale, precum şi a celulelor perivasculare (pericite şi celule musculare netede vasculare).

În plus, sunt inhibate protein-tirozin-kinaza de tip Fms (Flt)-3, protein-tirozin kinaza specifică limfocitelor (Lck) şi protein-tirozin-kinaza proto-oncogenică src (Src). 

Produsul conţine o entitate chimică nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Vargatef prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Acest medicament este utilizat numai în scop diagnostic. Lymphoseek marcat radioactiv este indicat pentru detectarea imagistică şi intraoperatorie a ganglionilor santinelă care drenează o tumoare primară la pacienţii adulţi cu cancer mamar, melanom sau carcinom cu celule scuamoase al cavităţii bucale. Examinarea imagistică şi evaluarea intraoperatorie pot fi realizate folosind un detector de radiaţii gamma.

Mecanism de acţiune

Lymphoseek este un produs radiofarmaceutic care ţinteşte receptorii, conceput pentru trecerea rapidă prin vasele limfatice; medicamentul realizează ţintirea biologică, se acumulează şi este reţinut în ganglionii limfatici de drenaj, primari, cu rol-cheie predictiv (ganglioni santinelă).

Substanţa activă, tilmanocept, se leagă specific de proteinele receptoare pentru legarea manozei (CD206) care se află pe suprafaţa macrofagelor şi a celulelor dendritice. Macrofagele sunt prezente în concentraţii mari în ganglionii limfatici.

Tilmanocept este o macromoleculă formată din mai multe unităţi de acid dietilentriaminopentaacetic (DTPA) şi manoză, fiecare fiind ataşată prin sinteză la un schelet de dextran de 10 kDa. Manoza acţionează ca substrat pentru receptor, iar DTPA are rol de agent chelator pentru marcarea cu techneţiu Tc 99m. Diametrul mediu al tilmanoceptului este de 7 nm, iar această dimensiune moleculară mică permite intensificarea trecerii în canalele limfatice, rezultând eliminarea rapidă şi consecventă de la locul de injectare. După reconstituire şi marcare, Lymphoseek este destinat injectării în proximitatea tumorii şi utilizării în scanarea preoperatorie cu detectarea radiaţiilor gamma în asociere cu o cameră gamma staţionară (scintigrafie), tomografia computerizată cu emisie de fotoni (SPECT) sau SPECT/tomografie computerizată SPECT/TC şi/sau intraoperator în asociere cu o sondă de detecţie gamma pentru localizarea ganglionilor santinelă din calea limfatică de drenaj a tumorii.

În studiile in vitro, tilmanocept marcat cu techneţiu Tc 99m a demonstrat legare specifică şi strânsă de receptorii umani CD206, cu o afinitate pentru situsul primar de legare de Kd = 2,76 x 10-11M. În studiile clinice de fază 1, aproximativ 0,5 până la 1,8% din doză se acumulează în ganglionii limfatici de drenaj, prin legare specifică, după 30 de minute. Legarea tilmanocept marcat cu techneţiu Tc 99m este independentă de tipul sau severitatea tumorii.

Produsul conţine o entitate moleculară nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului).

CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Lymphoseek prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.