Printr-o decizie din data de 25 iunie, Colegiul Medicilor din România acordă tuturor medicilor membri ai CMR 40 de credite EMC pentru anul 2020, recunoscând „pregătirea şi activitatea medicală susţinută în condiţii excepţionale”, în contextul pandemiei.


În temeiul art. 414, art. 422 si art. 439 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, şi luând în considerare prevederile Deciziei Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 55 din 30.04.2020, precum şi dispoziţiile Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9 din 18.12.2020, s-a emis o decizie semnată de prof. univ. dr. Daniel Coriu.

Astfel, s-au hotărât următoarele:

  • CMR, ca organism de reglementare a profesiei medicale şi autoritate competentă în domeniul educaţiei medicale continue (EMC), acordă tuturor medicilor membri 40 de credite EMC pentru anul 2020, în condiţiile excepţionale ale pandemiei.
  • Decizia se comunică Departamentului profesional - ştiinţific şi de învăţământ al Colegiului Medicilor din România, în vederea diseminării la nivelul colegiilor teritoriale.
  • Decizia va fi dusă la îndeplinire de colegiile teritoriale.


Medic