Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, Planul Naţional de Acţiune pentru Implementarea Garanţiei pentru Copii. Măsurile cuprinse în plan sunt corelate cu cele incluse în „Strategia naţională pentru copii 2023 – 2027”, adoptată recent.


„Acest program care va fi aplicat în România - «Garanţia pentru Copii» - a fost instituit la nivel european în anul 2021. Obiectivul său îl constituie prevenirea şi combaterea excluziunii sociale prin garantarea accesului copiilor aflaţi în dificultate la un set de servicii esenţiale, contribuind astfel la susţinerea drepturilor acestora prin combaterea sărăciei şi promovarea egalităţii de şanse. Cele cinci servicii cheie care trebuie garantate sunt: nutriţia sănătoasă, servicii de îngrijire medicală gratuite, educaţia gratuită, educaţia şi îngrijirea timpurie gratuită, condiţii de locuire adecvate. Planul naţional de acţiune, pregătit de România ca parte a obligaţiilor care îi revin în transpunerea prevederilor Recomandării privind instituirea Garanţiei pentru Copii, reprezintă o reflectare a măsurilor şi obiectivelor incluse deja în noua Strategie naţională privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, se arată într-un comunicat preluat de Agerpres.

Se precizează că rezultatele aşteptate prin implementarea Planului de Acţiune până în anul 2030 sunt: scăderea numărului de copii afectaţi de sărăcie şi excluziune socială cu cel puţin 500.000 comparativ cu anul 2021; creşterea impactului măsurilor de protecţie socială pentru a reduce rata de sărăcie în rândul copiilor; creşterea accesului familiilor cu copii în dificultate la locuinţe sociale; copiii afectaţi de sărăcie să beneficieze de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriţionale; creşterea ratei de cuprindere a educaţiei timpurii, accesul mai mare la educaţie şi sănătate pentru copii.

Pediatru