Sistemul sanitar românesc necesită în continuare îmbunătăţiri semnificative pentru a acţiona eficient împotriva pandemiei COVID-19, arată Federaţia „Solidaritatea Sanitară”, într-un sondaj publicat vineri şi la care au participat 4.740 de angajaţi din sistem. Personalul medical reclamă, în continuare. insuficienţa echipamentelor de protecţie, precum şi lipsa de informare şi instruire specifică luptei împotriva pandemiei COVID-19.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” publică rezultatele celei de-a doua evaluări a situaţiei salariaţilor din Sănătate aflaţi în lupta împotriva pandemiei COVID-19, obţinute în cadrul unei cercetări bazată pe un chestionar ce a evaluat percepţia salariaţilor. Dintr-o perspectivă generală, se poate constata faptul că sistemul sanitar românesc necesită în continuare corecţii semnificative pentru a acţiona eficient împotriva pandemiei COVID-19. Potrivit cercetării, la lipsurile ce privesc echipamentul individual de protecţie se adaugă cele legate de deficienţele de informare/formare şi organizare, absenţa procedurilor şi lipsa dialogului, se precizează în comunicatul transmis de „Solidaritatea Sanitară”.

Conform studiului, 19% dintre respondenţi au indicat că ar trata pacienţi COVID-19, asumând riscurile, dacă ar fi puşi în situaţia de a nu avea echipamentele individuale de protecţie necesare; 61% au indicat că nu ar face acest lucru, iar 20% au indicat alte variante.

Dacă ar fi contaminaţi cu SARS-CoV-2 fără a avea simptome severe, 26% dintre respondenţi ar lucra în continuare, 21% au indicat că nu ştiu, în timp ce 53% dintre respondenţi au indicat că nu ar lucra. 15% au declarat că lucrează în secţii care tratează pacienţi SARS-CoV-2, iar 36% au indicat că au colegi/colege care tratează pacienţi infectaţi. 49% dintre respondenţi consideră că demisia în semn de protest pentru lipsa echipamentelor individuale de protecţie nu este o idee bună, 20% au indicat că nu ştiu, iar 24% consideră că este o idee bună (7% oferind alte răspunsuri). Doar 12,58% dintre respondenţi privesc gestul demisiei ca pe un act de renunţare. Circa 21% dintre respondenţi au indicat că au colegi/colege care au fost infectaţi cu SARS-CoV-2.

Cercetarea mai arată că echipamentele individuale de protecţie constituie în continuare o problemă importantă cu care se confruntă salariaţii din sănătate, chiar dacă se poate constata o creştere semnificativă a numărului acestora. Creşterea este distribuită în mod neunitar şi a vizat în cea mai mare parte diversificarea reperelor, existând în continuare un deficit considerabil în privinţa cantităţii. În măsura în care se poate considera că masca reprezintă un standard minim de protecţie în faţa SARS-CoV-2, putem observa că 24% dintre respondenţi au indicat că nu beneficiază de această protecţie.

Ponderea salariaţilor care au indicat că au fost nevoiţi să-şi cumpere materiale de protecţie a crescut cu circa 22 de puncte procentuale faţă de cercetarea anterioară, ajungând la circa 65%.

Potrivit studiului, în cele mai multe cazuri fie nu există (20,22%) o strategie de acţiune specifică infecţiei COVID-19, implementată de compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, fie salariaţii nu au cunoştinţă de existenţa unei asemenea strategii (circa 46%).

Doar 57% dintre respondenţi au indicat că nu au fost contacţi ai unui pacient/persoane diagnosticate ulterior cu SARS-CoV-2, 15% indicând că au fost contacţi, iar 28% afirmând că nu ştiu. Procentul mare al celor care nu pot indica exact dacă au fost sau nu contacţi ai unui pacient infectat ar putea fi explicat de absenţa transparenţei informaţiilor.

Principalele deficienţe, care arată, totodată, direcţiile în care este necesară intervenţia urgentă, indicate de respondenţi sunt:

  • absenţa camerelor de decontaminare - circa 60%;
  • echipamentul individual de protecţie insuficient - circa 60%;
  • lipsa echipamentului individual de protecţie în conformitate cu nevoile salariaţilor şi la calitatea necesară: circa 51%;
  • absenţa verificării salariaţilor cu privire la existenţa simptomelor de infecţie la intrarea la muncă: 51%;
  • absenţa sistemului de monitorizare a infecţiilor nosocomiale pentru personal: circa 46,5%.

Circa 35% dintre respondenţi au indicat că rar sunt informaţi în legătură cu apariţia unui pacient infectat cu SARS-CoV-2 în unitate. Lipsa de informare şi instruire specifică luptei împotriva pandemiei COVID-19 se menţine în continuare la cote alarmante, fiind indicată, în medie, de circa 50% dintre respondenţi pentru majoritatea situaţiilor care necesită o astfel de abordare.

Potrivit studiului, riscul de infecţie a familiei, asociat spălării ţinutelor de lucru la domiciliu, rămâne în continuare la un nivel ridicat, 58,7% dintre respondenţi indicând faptul că-şi spală în continuare ţinutele de lucru acasă.

Conform cercetării, există o creştere a măsurilor de intervenţie. Însă, deocamdată rămân departe de un nivel ideal.

Insuficienţa echipamentelor individuale de protecţie continuă să fie o problemă pentru mai mult de jumătate dintre subiecţi (doar circa 13% dintre respondenţi au indicat că au materiale suficiente). Nivelul redus al transparenţei în privinţa stocurilor disponibile în cadrul unităţilor accentuează problemele. Instructajul privind protecţia muncii pentru cazul tratării pacienţilor suspicionaţi/infectaţi cu SARS-CoV-2 înregistrează în continuare cote mult prea reduse (a fost indicat de 52% dintre respondenţi pentru pacienţii pozitivi COVID-19) pentru a putea vorbi de capacitatea salariaţilor de a se proteja.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” precizează că au răspuns la invitaţia de a completa chestionarul 4.740 de salariaţi, 1.270 răspunzând la întrebările cu caracter general. Dintre aceştia, algoritmul de aplicare a chestionarului a selectat 720 de salariaţi aparţinând categoriilor de personal sanitar şi auxiliar sanitar care lucrează direct cu pacienţii, care au răspuns la toate întrebările.