Indicaţii terapeutice

Hetlioz este indicat pentru tratamentul tulburărilor ritmului nictemeral non-24 de ore (Non-24) la adulţii nevăzători care nu percep nici lumina.

Mecanism de acţiune

Tasimelteon este un regulator circadian care reiniţializează ceasul biologic al organismului localizat în nucleul suprachiasmatic (NSC). Tasimelteon acţionează ca un dublu agonist al receptorilor melatoninei, cu activitate de agonist selectiv la nivelul receptorilor MT1 şi MT2. Se consideră că aceşti receptori sunt implicaţi în controlul ritmurilor circadiene.

Ceasul biologic al organismului reglează ritmurile circadiene ale hormonilor, incluzând melatonina şi cortizolul, şi aliniază/sincronizează procesele fiziologice ale ciclului somn-veghe şi homeostazia metabolică şi cardiovasculară.

Produsul conţine o entitate moleculară nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Hetlioz prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Omidria este indicat la adulţi pentru menţinerea midriazei intraoperator, prevenirea miozei intraoperator şi reducerea durerii oculare acute post-operator în operaţia de înlocuire a cristalinului.

Mecanism de acţiune

Fenilefrina şi ketorolacul din Omidria acţionează prin mecanisme distincte pentru a menţine midriaza intraoperator, pentru a preveni mioza intraoperator şi pentru a reduce durerea acută post-operator. Fenilefrina este un agonist a1-adrenergic şi acţionează ca un agent midriatic prin contractarea muşchiului radial al irisului, dilatând pupila cu cicloplegie minoră sau absentă. Vasoconstricţia apare în circulaţia conjunctivală şi în alte vase oculare expuse medicamentului.

Ketorolac este un AINS care inhibă ambele enzime ciclooxigenaze (COX1 şi COX2), reducând durerea şi inflamaţia prin scăderea concentraţiei tisulare de prostaglandine ce rezultă din trauma chirurgicală. Ketorolac, prin inhibarea sintezei prostaglandinelor secundare procedurii chirurgicale oculare sau stimulării mecanice directe a irisului, poate, de asemenea, contribui la prevenirea miozei induse chirurgical.

Produsul este o combinaţie în doză fixă nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Omidria prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Lumark este un precursor radiofarmaceutic. Nu este destinat pentru administrarea directă la pacienţi. Acest medicament trebuie utilizat numai pentru marcarea radioactivă a moleculelor purtătoare, care au fost dezvoltate şi autorizate special pentru marcarea radioactivă cu acest radionuclid.

Mecanism de acţiune

Clorura de luteţiu (177Lu) se produce prin iradierea cu neutroni a 176Lu. Acesta se descompune prin emisia de radiaţii beta de cel mult 498 keV la hafniu (177Hf). Luteţiul 177Lu are o perioadă de înjumătăţire de 6,647 de zile.

Proprietăţile farmacodinamice ale medicamentelor marcate cu luteţiu (177Lu) preparate prin marcare radioactivă cu Lumark, înainte de administrare, depind de natura medicamentului care urmează să fie marcat radioactiv. Consultaţi rezumatul caracteristicilor produsului/ prospectul medicamentului specific care urmează să fie marcat radioactiv.

Produsul este o entitate moleculară nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Lumark prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Indicaţii terapeutice

Hipercolesterolemie şi dislipidemie mixtă

Repatha este indicat ca adjuvant al dietei la adulţii cu hipercolesterolemie primară (hipercolesterolemie heterozigotă familială şi non-familială) sau dislipidemie mixtă:

  • în asociere cu o statină sau cu o statină şi alte terapii hipolipemiante la pacienţii care nu pot atinge valoarea-ţintă a LDL-C, cu doza maximă tolerată de statină sau

  • singur sau în asociere cu terapii hipolipemiante la pacienţii cu intoleranţă la statine sau la care este contraindicată o statină.

Hipercolesterolemie familială homozigotă

Repatha este indicat la adulţii şi adolescenţii cu vârsta de 12 ani şi peste cu hipercolesterolemie familială homozigotă, în asociere cu alte terapii hipolipemiante.

Efectele Repatha asupra morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare nu au fost încă determinate.

Mecanism de acţiune

Evolocumab se leagă selectiv de PCSK9 şi previne legarea PCSK9 circulant de receptorul lipoproteinelor cu densitate joasă (LDLR) de pe suprafaţa celulelor hepatice, prevenind astfel degradarea LDLR mediată de PCSK9. Creşterea concentraţiilor hepatice de LDLR duce la reducerea asociată a concentraţiilor plasmatice ale LDL-colesterolului (LDL-C).

Produsul conţine o entitate moleculară nouă şi a fost autorizat prin procedura centralizată de către EMA (Agenţia Europeană a Medicamentului). CHMP (Comitetul pentru medicamente de uz uman), pe baza evaluării calităţii, siguranţei şi eficacităţii din datele prezentate, consideră că produsul Repatha prezintă un raport beneficiu-risc pozitiv şi de aceea recomandă eliberarea autorizaţiei de punere pe piaţă. Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, autorizaţia de punere pe piaţă este validă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Medicamentul face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.