Pentru că percepţia generală este aceea că farmaciile fac bani pe spinarea pacienţilor, în cadrul Şcolii de Vară pentru jurnalişti, organizată de Colegiul Farmaciştilor din România, vicepreşedintele organizaţiei, Speranţa Iacob, a prezentat situaţia reală a veniturilor unei farmacii comunitare independente, astfel:

1990: Un farmacist vinde un medicament cu 100 de lei. Preţul cu ridicata reprezintă 4/5 din preţul cu amănuntul. Care este beneficiul farmacistului?

1995: Un farmacist vinde un medicament cu 100 de lei. Preţul cu ridicata este de 80 de lei. Calculaţi beneficiul.

2000: O farmacie în care este angajat un farmacist vinde un medicament cu 100 de lei. Preţul cu ridicata este de 85 de lei, dar dacă farmacia achiziţionează 5 cutii, preţul cu ridicata este de 80 de lei. Dacă din cele 5 cutii una expiră şi nu este vândută, care este beneficiul farmaciei?

2008: O farmacie are pe raft un medicament care costă 100 de lei, iar preţul cu ridicata este 80 de lei. În urma reformei sănătăţii, farmacia vinde medicamentul cu 85 de lei. Iniţiaţi o dezbatere privind oportunitatea reformei, consecinţele ei asupra profitului farmaciei şi asupra câştigului nemeritat pe care l-a realizat un farmacist în urma vânzării farmaciei sale.

2010: O farmacie are pe raft un medicament care costă 85 de lei, iar preţul cu ridicata este de 75 de lei. Guvernul dublează termenele de plată ale CNAS către farmacii. Calculaţi câştigul ipotetic al farmaciei, penalităţile către distribuitori şi numărul farmaciilor individuale executate silit de către aceştia.

2015: O farmacie se îmbogăţeşte în mod cu totul nejustificat, prin câştigarea sumei de -5 lei, ca urmare a vânzării unui produs ce costă 85 de lei, dar care a fost redus la 70 de lei şi care a fost achiziţionat cu 75 de lei. Farmaciştii, aceşti privilegiaţi ai sistemului nostru de asigurări, au vândut 8 feşi, 12 seringi, 7 soluţii pentru bătături, 4 unguente contra râiei şi 6 soluţii contra păduchilor, câştigând fabuloasă sumă de 20 de lei, care, adunată cu însemnatul câştig din vânzarea medicamentului, produce un profit brut farmaciei de 15 lei, realizat pe seama bolnavilor. Comentaţi maniera scandaloasă prin care se îmbogăţeşte proprietarul farmaciei.

Situaţia veniturilor unei farmacii comunitare depinde de mai mulţi factori, a precizat doamna farmacist Iacob, după cum urmează:

Venitul farmaciei: adaosul comercial global, nediferenţiat al produselor care sunt vândute (activităţi administrative de gestionare a produselor, salarizare personal, servicii farmaceutice furnizate populaţiei, cheltuieli de funcţionare, investiţii, profit).

Publicitatea farmaciei – liberă

  • acordarea de reduceri de preţ la medicamente, inclusiv compensate;

  • acordarea de avantaje materiale, cadouri, participări la tombole la achiziţionarea de medicamente.

Dezvoltarea farmaciei – prin creşterea vânzărilor, sub presiunea producţiei în creştere, a creşterii numărului de farmacii.

Vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor a furnizat câteva exemple care să lămurească situaţia comercială a unităţilor farmaceutice independente şi problema profiturilor „nesimţite“ pe care le obţin farmaciile comunitare.

Pentru că aici nu a fost prezentată situaţia unei unităţi farmaceutice ce ţine de un lanţ de farmacii, atunci putem conchide că în prezent este mai degrabă nevoie de realizarea unui Ghid de supravieţuire al farmaciilor comunitare independente. n

Pagini realizate de
Eugenia Budurea