Sumar

EDITORIAL
• Pandemic and scientific events
PALLIATIVE CARE
• Importance of palliative care in medical oncology – the use of IPOS scale
ORIGINAL STUDY
• Evaluating the addition of a platinum agent to a taxane in metastatic breast cancer and the benefits for TNBC. A Romanian centre experience
RADIOTHERAPY
• Re-irradiation of head and neck cancers in the era of immunotherapy
SURGICAL ONCOLOGY
• Pelvic lymph node dissection in the treatment of cervical and uterine neoplasms – correlation with the histologic type and disease stage
THERAPEUTIC GUIDELINE
• Brief therapeutic guide to non-small cell lung cancer (NSCLC) from a medical oncology perspective
SHORT REVIEW
• Radiomics and radiogenomics in lung cancer – a short review
CHEMOTHERAPY
• FOLFIRINOX in adjuvant and metastatic settings for pancreatic cancer in the era of precision oncology
HEMATOLOGY
• Hematological alterations in hepatic cirrhosis – a challenge in clinical practice
IMAGISTICS
• Imaging of tumoral venous thrombosis in hepatocellular carcinoma – the essentials
LETTER TO THE EDITOR
• Rare disease with atypical onset and multidisciplinary approach
EDITORIAL

Pandemic and scientific events

Alexandru Grigorescu

Because we are still in a time when the pandemic with the new type of coronavirus is quite noisy and many more lives are endangered or lost, I cons...

24 martie 2021
PALLIATIVE CARE

Importanţa îngrijirilor paliative în oncologia medicală – utilizarea scalei IPOS

Ciprian Ciobotaru, Alexandru Grigorescu

Acest articol prezintă succint argumentele care determină ne­voia de integrare a oncologiei medicale cu îngrijirile pa­lia­ti­ve, accentuând necesi...

24 martie 2021
ORIGINAL STUDY

Adăugarea unui compus de platină la taxani în cancerul de sân metastatic şi beneficiul pe care îl determină pentru TNBC. Experienţa unui centru din România

Silvia Moşoiu, Conf. dr. Laurenţia Galeş, Denisa Ciochir

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femeile din întreaga lume şi principala cauză de mortalitate printre acestea. S...

24 martie 2021
RADIOTHERAPY

Reiradierea cancerelor de cap şi gât în era imunoterapiei

Ciprian Camil Mireştean, Anda Crişan, Liliana Eleonora Semenescu, Irina Roxana Iancu, Dragoş Petru Teodor Iancu

Cu toate că în ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte terapia modernă multidisciplinară pen­tru cancerele de cap ş...

24 martie 2021
SURGICAL ONCOLOGY

Evidarea obturatorie în neoplasmele cervico-uterine – corelaţie în funcţie de forma histologică şi de stadiul bolii

Virgiliu Mihail Prunoiu, Marian Augustin Marincaş, Maria Manuela Răvaş, Livia Iordache, Eugen Bratucu, Alexandru Grigorescu, Laurenţiu Simion

Introducere. Neoplasmele cervico-uterine presupun trata­men­te standardizate, decise în echipă multidisciplinară, în funcţie de stadiul bolii. Inte...

24 martie 2021
THERAPEUTIC GUIDELINE

Breviar terapeutic al cancerului pulmonar fără celule mici, din perspectiva oncologiei medicale

Alexandru Grigorescu, Ciprian Ciobotaru

Acest ghid sumarizează recomandările Societăţii Americane de Oncologie Clinică şi prezintă într-o manieră schematică principalele modalităţi de abo...

24 martie 2021
SHORT REVIEW

Radiomica şi radiogenomica în managementul cancerului bronhopulmonar – o scurtă recenzie

Liliana Eleonora Semenescu, Anda Crişan, Ciprian Camil Mireştean, Adina Mitrea, Irina Roxana Iancu, Dragoş Petru Teodor Iancu

Cancerul bronhopulmonar este principala cauză a mortalităţii prin cancer, diagnosticul tardiv fiind una dintre cauzele aso­cia­te cu decesul şi cu ...

24 martie 2021
CHEMOTHERAPY

Regimul FOLFIRINOX în tratamentul adjuvant şi metastatic al cancerului pancreatic în era oncologiei de precizie

Anda Crişan, Liliana Eleonora Semenescu, Ciprian Camil Mireştean, Adina Mitrea, Irina Roxana Iancu, Dragoş Petru Teodor Iancu

Cancerul pancreatic rămâne o boală agresivă, cu un prognostic nefavorabil, deşi s-au făcut progrese în ultimii ani în ceea ce pri­veş­te diagnostic...

24 martie 2021
HEMATOLOGY

Modificări hematologice în ciroza hepatică – o provocare în practica clinică

Șef lucrări dr. Minodora Onisâi, Ana Maria Prof. Dr. Vlădăreanu, Iuliana Iordan, Cristina Enache, Ovidiu Calapod, Andreea Marin, Prof. Dr. Carmen Georgeta Fierbinţeanu-Braticevici, Tribus Laura Carina

Ciroza reprezintă stadiul final de evoluţie în multiple pa­to­lo­gii hepatice. Pacienţii cu ciroză hepatică prezintă ano­ma­lii profunde de hemosta...

24 martie 2021
IMAGISTICS

Imagistica trombozei venoase tumorale din carcinomul hepatocelular – esenţialul

Mihai Pomohaci, Miruna Ispas, Ioana G. Lupescu

Obiectiv. Scopul acestei lucrări este de a analiza pre­va­len­ţa trom­bozei tumorale (la nivelul venei porte, ve­ne­lor hepatice şi al venei cave i...

24 martie 2021

Despre Oncolog-Hematolog.ro


ISSN 2066-8716
e-ISSN 2066-8260
ISSN-L 2066-8260

Din anul 2013 indexata in EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source.
Din 2021, indexată în DOAJ.
Din anul 2023, indexată în Index Copernicus.
Crossref-DOI: 10.26416/OnHe

Pentru anul 2024, revista „Oncolog-Hematolog.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10766/28.12.2023. 

Publicatia “Oncolog-Hematolog.ro” a fost lansata in 2007 si este o revista cu acoperire nationala dedicata medicilor specialisti in oncologie si hematologie, precum si rezidentilor in cele 2 specialitati.
Din anul 2015, revista este publicată sub egida Societăţii de Radioterapie şi Oncologie Medicală (SROM) şi Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală (SNOMR). Din anul 2023, revista este publicată sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.


Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista Oncolog-Hematolog.ro este publicată în limba engleză.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

Ediţii curente

EDITORIAL BOARD

  • EDITOR-IN-CHIEF CSI Dr. Abil. Alexandru C. GRIGORESCU, Spitalul Clinic de Nefrologie „Carol Davila” Bucureşti (România)
  • ASSOCIATE EDITORS Professor Ana-Maria VLĂDĂREANU, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (România) Professor Florinel BĂDULESCU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova (România) Assoc. Professor Doru PAUL, la Weill Cornell, New York (USA) Associate Clinical Professor Sorin BUGA, Duarte, City of Hope, California (USA)
  • EDITORIAL BOARD Assoc. Professor Dana STĂNCULEANU, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Professor Lucian MIRON, Institutul Regional de Oncologie Iaşi (România) Professor Ioana G. LUPESCU, Institutul Clinic Fundeni (România) Professor Eugen BRĂTUCU, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Professor Alexandru BLIDARU, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Professor Tudor ELIADE CIULEANU, Institutul Oncologic Cluj-Napoca (România) Professor Anca LUPU, Spitalul Clinic Colţea Bucureşti (România) Professor Ion CORDOŞ, Institutul Clinic de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (România) Professor Teodor HORVAT, Institutul de Oncologie Bucureşti (România) Dr. Laurenţiu BUJOR, Clinica Amethyst Bucureşti (România) Professor Rodica ANGHEL, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Professor Ion CHIRICUŢĂ, Clinica Amethyst Bucureşti (România) Professor Lodovico BALDUCCI, senior member at Moffitt Cancer Center , Tampa, Florida (USA) Professor Daniela A. BOTA, Center for Neurobiology of Learning and Memory, University of California (USA) Assistant Professor Chandana BANERJEE (USA) Professor Ozgur OZYILKAN, Başkent Üniversitesi Adana (Turkey) Assoc. Professor Mihaela DĂNCIULESCU , Spitalul Municipal Craiova (România) Assoc. Professor Şerban NEGRU, OncoHelp Timişoara (România) Assoc. Professor Adina CROITORU, Institutul Clinic Fundeni (România) Assoc. Professor Monica DRAGOMIR, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Assoc. Professor Daniela MOŞOIU, Facultatea de Medicină Braşov (România) Assoc. Professor Mihaela CRISTEA, Durate California (USA) Asociate Professor Silviu VOINEA (România) Associate Professor Xenia BACINSCHI, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Assoc. Professor Anda CRIŞAN (România) Assoc. Prof. Vladimir POROH, Insitutul Regional de Oncologie Iaşi (România) Assist. Professor Ciprian CIRIMBEI, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Assist. Professor Cristina GHIUZELI, Seattle Cancer Care Alliance (USA) Assoc. Andrea LĂZESCU, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Dr. Daniela ZOB, Institutul Oncologic Bucureşti (România) Dr. Ovidiu-Florin COZA, Institutul Oncologic Cluj-Napoca (România)